Kontakt

Kontaktne informacije

Naša lokacija u Čakovcu

Uprava

MAJA ĐURKIN MEĐIMUREC

direktorica

040 379 000
040 379 028
maja.djurkin@djurkin.com

MAJA TRSTENJAK

tajnica

040 379 000
098 296 421 / 098 202 968
040 379 028 / 040 379 029
maja.trstenjak@djurkin.com

Trgovina

Info

040 379 021 / 040 379 022
099 704 6310
040 379 033
infopult1@djurkin.com

Voditelj

040 379 056
098 976 7855
040 379 033
dejan.korent@djurkin.com

Skladište

040 379 054
040 379 033

Sanitarije i Keramika

040 379 023
099 733 0622
040 379 033
keramika@djurkin.com

Komercijala

Voditelj

040 379 013
098 399 602
040 379 033
tatjana.krznarevic@djurkin.com

Prodaja opreme za grijanje i hlađenje

040 379 046
098 289 285
040 379 033
tomica.horvat@djurkin.com

Prodaja i nabava sanitarne opreme i keramike

040 379 040
099 738 3077
040 379 033
andreja.borkovic@djurkin.com

Prodaja i nabava elektromaterijala

040 379 015
098 296 422
040 379 033
miroslav.takac@djurkin.com

Nabava

040 379 019
098 399 600
040 379 033
vjeran.saric@djurkin.com

Financije

Voditelj

040 379 000
040 379 028
ruzica.lilek@djurkin.com

Jelena Đurkin

040 379 005
040 379 028
jelena.djurkin@djurkin.com

Gabrijela Kraljić Šipek

040 379 049
040 379 028
gabrijela.kraljic.sipek@djurkin.com

Kontakt forma